Rólunk

Ismerj meg minket és tevékenységeinket
Alapítva 2015 Rólunk

Ismerj meg minket!

Aktív mentődolgozók, akik szabadidejükben is segítenek, anyagiaktól mentesen. Bölcsődékben, óvodákban, iskolákban és más közintézményekben laikusok ingyenes elsősegélynyújtás oktatása.

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

Sporttevékenység, szabadidős tevékenység

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

Egyesületünk célja

A mentődolgozók segítése abban, hogy szabadidejüket stressz mentesen tölthessék el. A mentéssel, újraélesztéssel kapcsolatban a lakosság ismeretei bővítésének elősegítése bemutatók, oktatások szervezésével.

Magyarországon és külföldön lévő mentőállomások, oktatási intézmények kapcsolatainak kiépítése elsősorban közös szakmai és szabadidős programok megszervezésével.
A mentődolgozók társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekei képviseletének; a tagság
ezen érdekei védelmének és érvényesítésének elősegítése.

Szabadidős, kulturális és sportprogramok szervezése és részvétel olyan rendezvényeken, amivel a mentődolgozók a hétköznapjaikban felmerülő stresszt könnyebben tudják kezelni. Tájékoztatók és képzések szervezése, ahol a lakosság megismerheti az egészségügyi intézmények és a mentődolgozók munkáját és a mentéssel, újraélesztéssel kapcsolatban a hétköznapjaikban felhasználható elsősegély- nyújtási ismereteket szerezhetnek. Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése elsősorban szakmai konferenciák és rendezvények szervezésével.
Az egyesület nem közhasznú jogállású, de céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységek megvalósítására törekszik közvetetten:

Sporttevékenység, szabadidős tevékenység

(2004. I. törvény a sportról 49.§. e.)j.) l.) n) pontja és
55.§ (3) bekezdés b.) c.)d.)e.)f.) pontjai alapján látja el közvetetten) Rendszeres sporttevékenység biztosításával, segíti a célcsoport sportolását.
Sportlétesítmények kialakítása és karbantartása,
Lehetőségekhez mérten nemzetközi konferenciákon részvétel, sportkapcsolatok kiépítése. A rendszeres sporttevékenység biztosításával elősegíti a szabadidő egészséges, hasznos, kulturált eltöltését. Táborok, egészségmegőrző túrák, szabadidős rendezvények szervezésével lehetőséget
ad arra, hogy a mentődolgozók szabadidős tevékenysége egyéni és társadalmi vonatkozásban
hasznos legyen.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

1997. CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76. §alapján látja el az alábbi konkrét feladatok, tevékenységek megvalósításával: Öntevékeny, önképző körök szervezése mentődolgozók számára.

Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása:

2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatáról 13§ (1) 7. pontja alapján látja el az alábbi konkrét feladatok, tevékenységek megvalósításával: Magyarország minden területén kulturális programok megvalósítása, rendezvényszervezés. Határon túli magyarokkal kapcsolat kiépítése elsősorban közös programok és kiállítások szervezésével.

Kövess minket

facebook_QR

Facebook

Insta_QR

Instagram